با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ شکوفه های چهارم/یک خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

تاريخ : جمعه ششم دی ۱۳۹۲ | 19:21 | نویسنده : تبریزی


درس تاریخ
 

ردیف

عنوان درس

صفحه

فعالیت مکمل

واحد کار

1

درس چهارم ( پیامبران )

81

فعالیت شماره 7 – انجام مصاحبه

مهارت مدیریت هیجانات واحد کار صبر

2

درس هفتم ( اشکانیان )

98

فعالیت 6 – پژوهش در قرآن

مهارت مدیریت هیجانات واحد کار صبر

3

درس نهم

104

فعالیت 6 – پژوهش در قرآن

مهارت مدیریت هیجانات واحد کار صبر

 
درس مدنی
 

ردیف

عنوان درس

صفحه

 فعالیت مکمل                      

واحد کار

1

درس مسجد

117

شماره 1 قصه گویی اذان نا بهنگام

شماره 7 پژوهش و تحقیق

مهارت شرافت  واحد کار عفت و غیرتمندی

مهارت شرافت  واحد کار غیرتمندی

 

2

درس ملت ایران

128

فعالیت شماره 6 ضرب المثل

مهارت مدیریت هیجانات واحد کار صبر

 
 علوم تجربی

ردیف

عنوان درس

صفحه

 فعالیت مکمل                      

واحد کار

1

بخش 5 (مخلوط ها)

47

فعالیت شماره 1 قصه گویی- انتخاب قاضی

مهارت تفکر – واحد کار تفکر خلاق

2

بخش9( سنگ ها) جمع آوری اطلاعات

83

فعالیت شماره7 – فکر کن و بساز

مهارت تفکر – واحد کار تفکر خلاق

3

بخش10( منظومه شمسی)

93-84

فعالیت شماره 3 شعر خوانی ( برگ درختان سبز )

مهارت تفکر – واحد کار تفکر خلاق

 
ریاضی 

ردیف

عنوان درس

صفحه

 فعالیت مکمل                      

واحد کار

1

تقسیم

93-92

فعالیت شماره 5 مسابقه

فعالیت شماره 5 مسابقه

مهارت عزت نفس واحد کار رضایتمندی

مهارت تصمیم گیری واحد کار دور اندیشی

2

واحد اندازه گیری مایعات

114

فعالیت شماره10 نقل حکایت اولین تخت خواب

مهارت تفکر – واحد کار تفکر خلاق

 
  بخوانیم و بنویسیم

ردیف

عنوان درس

فعالیت مکمل   

 مهار ت واحد کار

1

از همه مهربان تر

فعالیت شماره 3

خویشتنداری -تقوی

2

از همه مهربان تر

فعالیت شماره3

تفکر   --  تفکر خلاق

3

باغچه اطفال ( گفت  و شنود)

باغچه اطفال ( گفت  و شنود)

فعالیت شماره 10   فعالیت شماره9

ارتباط با خدا –اخلاص

عزت نفس–  رضایتمندی

4

روان خوانی ( رفیق نیمه راه)

فعالیت شماره 10

تفکر –  تفکر خلاق

5

رنج و گنج

فعالیت شماره 8

مدیریت هیجانات – صبر

6

بنویسیم درس 9 جمله سازی

فعالیت شماره 6

تفکر –  تفکر خلاق

 ادامه ی بخوانیم
 

ردیف

عنوان درس

فعالیت مکمل  

 مهار ت واحد کار

7

روان خوانی( کار نیکو کردن...)

فعالیت شماره 7

ارتباط  -     رازداری

8

عیدانه  ی خدا

فعالیت شماره 7

خویشتنداری – تقوی

9

یاور آفتاب

فعالیت شماره  11-12-13

ارتباط با خدا - اخلاص-شجاعت

10

یاور آفتاب

فعالیت شماره 3-4

مدیریت هیجانات – صبر-شجاعت-

11

یاور آفتاب

فعالیت شماره  11

شرافت   -  عفت و غیرتمندی

12

آرش کمانگیر

فعالیت شماره  10

شرافت   -  عفت و غیرتمندی

13

کوچ پرستو ها

فعالیت شماره4 (برگ شکوفه)

تصمیم گیری - عفت و غیرتمندی

 و

ردیف

عنوان درس

فعالیت مکمل  

 مهار ت واحد کار

14

درس 19 با هم بخوانیم

فعالیت شماره  3

مدیریت هیجانات – دوراندیشی

15

 

 

    مثل ها 

فعالیت شماره 8

فعالیت شماره  6

فعالیت شماره  10

فعالیت شماره  5

فعالیت شماره  5

فعالیت شماره 11  

ارتباط     -   رازداری

ارتباط    عفو

مدیریت هیجانات – دوراندیشی مدیریت هیجانات – صبر

مدیریت هیجانات – تعامل

تفکر –  تفکر خلاق


برچسب‌ها: طرح کرامت