با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ شکوفه های چهارم/یک خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ | 0:57 | نویسنده : تبریزی
1- نیت می کنیم.
2- کف دو دست را با هم به چیزی که تیمم کردن بر آن صحیح است مثل خاک، ریگ ، کلوخ و سنگ (اگر پاک باشند)می زنیم.


3- مسح صورت: کف هر دو دست را به تمام پیشانی از جایی که موی سر می روید تا ابروها و بالای بینی (و برای احتیاط و اطمینان خاطر بیشتر تا روی ابروها)می کشیم.


4- مسح دست راست: کف دست چپ را به تمام پشت دست راست از مچ تا سر انگشتان می کشیم.
بچه ها توجه داشته باشید؛ هنگام کشیدن دست چپ روی دست راست نباید دست راست را حرکت دهید.
5- مسح دست چپ: کف دست راست را به تمام پشت دست چپ از مچ تا سر انگشتان می کشیم.


زمانی به جای وضو و غسل تیمم می گیریم که:
1- آب نباشد.
2- آب برای بدن مضر باشد.
3- آب به اندازه ی آشامیدن موجود باشد.
4- زمان کافی برای وضو یا غسل نباش


برچسب‌ها: هدیه های آسمان, احکام و آداب اسلامی, تیمم