با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ شکوفه های چهارم/یک خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

تاريخ : شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۱ | 20:54 | نویسنده : تبریزی

درس سنگ ها

کدام گروه از سنگ ها بر اثر ته نشین شدن مواد داخل آب به وجود می آید؟الف)رسوبی              ب)آذرین                 ج)مرمر               د)دگرگونی

 

اگر مواد مذاب در زیر یا سطح زمین دوباره سرد شوند چه سنگی به وجود می آید؟
الف)آذرین             ب)رسوبی              ج)سنگ آهک              د)کنگلومرا

 

کدام یک از کانی های زیر به همان شکلی که استخراج می شوند قابل استفاده است؟
الف)نمک خوراکی        ب)مس               ج)آهن               د)آلومینیوم

 

کدام نوع از سنگ های زیر از بلورهای  ریز یا درشت ساخته شده اند؟
الف)دگرگونی             ب)رسوبی                     ج)آذرین           د)گزینه ب و ج

 

سنگ کوه های البرز و زاگرس از این نوع است.
الف)دگرگونی             ب)آذرین                ج)لایه لایه                 د)رسوبی

 

کدام یک کانی نیست؟
الف)یخ               ب)مروارید              ج)آهن                  د)زغال سنگ

 

کاشی شبیه کدام گروه از سنگ ها است؟
الف)رسوبی                ب)دگرگونی               ج)سنگ آهک            د)ماسه سنگ

 

رسوبات ته کتری مشابه کدام یک از سنگ های زیر است؟
الف)مرمر              ب)سنگ آهک                 ج)سنگ گرانیت            د)همه ی موارد
بیشترین سنگ هایی که در سطح زمین می توان یافت از چه نوعی هستند؟
الف)آذرین                ب)دگرگونی              ج)رسوبی                د)تیره رنگ

 

در میان کدام یک از سنگ های زیر احتمال پیدا شدن فسیل بیش تر است؟
الف)سنگ آهک           ب)مرمر                ج)گرانیت                   د)کوارتزیت
 

درس منظومه ی شمسی

جمله های زیر را با کلمات مناسب پر کنید.
آن طرف از زمین که رو به خورشید است ................ و طرف دیگر آن .............. خواهد بود.مدت زمان چرخش زمین به دور خودش ........... و به دور خورشید ............خواهد بود.
یکبار گردش ماه به دور زمین،نزدیک به ............. طول می کشد.
نزدیک ترین سیاره به خورشید ................. و دورترین .................. است.
سیاره ی ............ را صبح ها و غروب ها نزدیک محل طلوع و غروب خورشید می -بینیم.
زمین دارای دو حرکت ................. و................ می باشد.

جمله های درست را با (ص) و نادرست را با (غ)مشخص کنید.

زمین هم به دور خود و هم به دور خورشید می گردد.(  )
حرکت زمین به دور خودش را حرکت وضعی می گویند.(  )
پیدایش شب و روز حاصل چرخش زمین به دور خورشید است.(  )
حرکت زمین به دور خورشید را حرکت انتقالی می گویند.(  )
نور خورشید همیشه یک طرف کره ی زمین را روشن می کند.(  )
سطح ماه از سنگ و غبار نرم پوشیده شده است.(  )
همیشه ماه به یک شکل در آشمان دیده می شود.(  )
در اطراف زحل ،حلقه های روشن زیادی وجود دارد.(  )

گزینه صحیح را انتخاب کنید.


*کدام سیاره از جنس گاز است؟

 1)مریخ              2)مشتری        3)زحل           4) 2و3

*در کدام سیاره آب وجود دارد؟

 1)مریخ        2)زهره         3)اورانوس        4)عطارد

*چهارمین سیاره نزدیک به خورشید کدام است؟

 1)زمین   2)مریخ    3)زهره     4)مشتری

*گرم ترین سیاره منظومه ی شمسی کدام است؟

1)عطارد    2)زحل    3)مریخ     4)زهره

*نام دیگر سیاره ی زحل چیست؟

1) بهرام     2)کیوان      3)برجیس       4)ناهید

*اگر یک سال 48 هفته باشد ،کره ی ماه در یک سال چند بار به دور زمین می چرخد؟

1)چهار         2)هشت         3)ده           4)دوازده

*مریخ هر ....... یک بار به دور خورشید می گردد.

1)2سال          2)88 روز           3)4هفته           4)یک سال

*جنس کدام سیاره با بقیه سیاره ها فرق دارد؟

1)زحل    2)اورانوس   3)مریخ    4)مشتری

*حاصل حرکت انتقالی زمین چیست؟

1)پیدایش فصل ها                   2)پیدایش شب و روز

3)پیدایش جزر و مد                  4)موارد 2 و 3

*کدام عبارت درست نیست؟

1)سیاره ها به دور خود می چرخند.

2)خورشید در وسط منظومه ی شمسی قرار گرفته است.

3)سیاره ها به دور خورشید نمی گردند.

4)خورشید،زمین و سیاره های اطراف آن را منظومه شمسی می گویند.


برچسب‌ها: علوم, آزمون